Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
Konkretyzacja

Poznań wywóz śmieci

Funkcja azjatycka

Podstawą formacji azjatyckiej była państwowa własność ziemi, będąca konsekwencją prowadzonych na wielką skalę robót irygacyjnych. Regulacja rzek, budowa zbiorników wodnych i kanałów nawadniających była koniecznością w rolnictwie Egiptu, Mezopotamii, Persji, w Indiach, Chinach i niektórych innych krajach Wschodu. W formacji azjatyckiej państwowa własność ziemi i brak własności prywatnej ukształtowały nadbudowę polityczną, dla której charakterystyczny był wschodni despotyzm; jego funkcja polegała na centralnym kierowaniu zespołowymi robotami irygacyjnymi. Praca w formacji azjatyckiej nie była typową pracą niewolniczą, nie miała też cech poddaństwa feudalnego. W samodzielnej formacji azjatyckiej elementy tamtych sposobów produkcji, tj. daniny w naturze, przymusowa robocizna i niewolnictwo, łączą się w jednolity swoisty sposób produkcji na podstawie państwowej własności ziemi i kierowania robotami przez państwo. Upadek centralnej władzy wschodnich monarchii powodował upadek opartych na tym sposobie produkcji wysoko rozwiniętych cywilizacji. Formacja antyczna (nazywana także formacją niewolniczą) charakteryzuje się istnieniem własności zarówno publicznej jak i prywatnej (podporządkowanej w swoisty sposób własności gminnej). Istnienie własności prywatnej i odmienna rola państwa odróżniają formację antyczną od azjatyckiej. Na gruncie formacji antycznej, której najczystszymi wzorcami w Europie były starożytna Grecja i Rzym, powstał też niewolniczy sposób produkcji jako wtórny W stosunku do antycznej formy własności.