Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
Konkretyzacja

wohnen mit kindern

Rozwoj planowy

Rozwój planowy przebiega na podstawie programów działania określających cele i środki oraz horyzonty czasowe realizacji kolejnych zadań i celów. Może on dotyczyć różnej skali gospodarowania i mieć charakter wewnętrzny, np. wewnętrzne planowanie rozwoju przedsiębiorstw, lub zewnętrzny, np. planowanie rozwoju tychże przedsiębiorstw czy gałęzi przez centralne organy gospodarcze. Rozwój i bieżące funkcjonowanie gospodarki są nierozłączne; są to dwa aspekty tego samego procesu. Oba mogą przebiegać w sposób żywiołowy (spontanicznie), mogą podlegać częściowej lub pośredniej regulacji albo mogą być w pełni regulowane bezpośrednio. Procesy gospodarcze przebiegają żywiołowo wtedy, kiedy nie ingeruje w nie żadne ogniwo czy instytucja nie uczestnicząca w nich bezpośrednio. Pojawienie się takiego ogniwa czy instytucji zmienia procesy żywiołowe w procesy regulowane. Mogą być one regulowane bezpośrednio, t j. za pomocą konkretnych decyzji podejmowanych za podmioty uczestniczące w tych procesach, bądź pośrednio, tj. przez stworzenie takich warunków podejmowania decyzji podmiotom uczestniczącym w procesach gospodarczych, aby decyzje te były zgodne lub zbieżne z oczekiwaniami ogniwa regulującego. W przypadku pierwszym może chodzić np. o wyznaczenie zadań produkcyjnych obowiązujących przedsiębiorstwo, w drugim zaś o odpowiednie kształtowanie cen, podatków, stopy procentowej itd.