Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
Konkretyzacja

Dobre niszczarki biurowe

Sily wytworcze

Siły wytwórcze, podobnie jak inne elementy struktury formacji, mają charakter historyczny. Ich poziom, ukształtowanie wewnętrzne i dynamizm rozwojowy są uwarunkowane społecznie, i to w szerokim znaczeniu: rozwijają się w konkretnych stosunkach produkcji, ale też w określonych warunkach kulturowych, ekologicznych, geograficznych, przy określonym stanie myśli naukowej i technicznej, wiedzy i organizacji. Najczęściej zwraca się uwagę na decydujące znaczenie stosunków produkcji dla rozwoju sił wytwórczych. Stosunki produkcji sprowadza się przy tym zwykle wyłącznie do stosunków własności. Nie jest to ścisłe. Istnieją bowiem takie składniki stosunków produkcji, które w tym rozwoju odgrywają ogromną rolę. Są to np. stosunki organizacji, podziału pracy i kooperacji (także międzynarodowej, w postaci wymiany gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej), stosunki wyrażające się w strukturze i sposobie podejmowania decyzji gospodarczych. Pominiecie ich utrudniałoby znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego, mimo jednakowych stosunków własności, siły wytwórcze w różnych przodujących nawet krajach kapitalistycznych od czasów rewolucji przemysłowej w Anglii do dziś rozwijają się bardzo nierównomiernie. Nierównomierności rozwoju poszczególnych krajów są też widoczne w obrębie systemu socjalistycznego.