Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
Konkretyzacja

chwilówki chwilówki
http://www.hub.fi/pl/obszary-dzia-alno-ci/in-ynieria

Starzenie sie formacji

Starzenie się formacji, polegające na wyczerpywaniu się możliwości rozwoju, może być zjawiskiem długotrwałym. Mogą mu przeciwdziałać rozliczne procesy przeobrażeń i adaptacji. Tego typu procesy zachodzą też w przodujących współcześnie krajach świata kapitalistycznego. Można do nich zaliczyć, oprócz sygnalizowanych już zmian w stosunkach własności, także zmiany w systemach zarządzania i w mechanizmach motywacyjnych, o czym będzie jeszcze mowa. Procesy dostosowawcze polegają też na przyspieszonej rozbudowie sektora usług, na zmianach w organizacji sił wytwórczych, co wiąże się z bardzo szybkim postępem w wielu dziedzinach wiedzy. Dobitnie świadczy o tym rewolucja w mikroelektronice z jej następstwami w postaci komputeryzacji i robotyzacji procesów produkcji. Odrębnym problemem są środki polityki ekonomicznej, w tym militaryzacja, jako narzędzia przeciwdziałania nie tylko kryzysom gospodarczym, ale też strukturalnym kryzysom systemu. W rozwoju formacji mogą się też pojawić przyczyny jej przedwczesnego starzenia się. Jest tak wtedy, kiedy postęp nauki i techniki czy postępowe procesy dostosowawcze w dziedzinie zarządzania i motywacji nie uzyskują dostatecznie silnych impulsów, mimo że w tych dziedzinach nie zostały wyczerpane możliwości formacji. Następuje zastój, procesy rozwoju zostają na jakiś czas zahamowane, aż do pojawienia się odpowiednich bodźców. Rytm rozwoju formacji może więc ulegać wahaniom.