Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
Konkretyzacja

ubezpieczenia gniezno

System feudalny

System feudalny był bardzo niejednolity; miał różną genezę i przybierał zróżnicowane formy. W świecie znane są różne feudalizmy z różnych epok. W Europie Zachodniej feudalizm pojawił się w X w. we Francji, ale ustalił się ostatecznie w XII - XIII w. w Niemczech. Z uwagi na dziedzictwo rzymskie, w Europie Zachodniej miasta były lepiej rozwinięte niż w Europie Wschodniej. Jednak również na wschodzie Europy od IX w. znacznie nasilił się proces powstawania osad rzemieślniczo-handlowych przy grodach będących ośrodkami kształtującej się władzy politycznej. Początki feudalizmu na wsi polskiej pojawiły się już w XII w. Analiza formacji przedkapitalistycznych dostarcza wielu dowodów na to, że formy gospodarcze właściwe poprzednim formacjom trwają w obrębie nowych stosunków produkcji. Jednocześnie w miarę rozwoju formacji i w toku jej zmian pojawiają się zalążki nowych, form własności i stosunków produkcji, Tak więc rozszerzanie się gospodarki towarowej, handlu, obiegu pieniężnego i rozwój miast na podstawie wzrostu sił wytwórczych prowadziły do rozkładu feudalnych form własności. Przykładem powstawania, pod wpływem potrzeb sił wytwórczych, nowych form przejściowych, zalążków nowych stosunków produkcji, jest manufaktura.