Menu serwisu

Ocena wlasnego biznesu
Wydatki rosna, a dochody maleja
Kapitalizm
Utrzymaj sprzedaz na wysokim poziomie dzieki uczciwosci
Pierwsze kroki na rynku kapitalowym
Specjalizacja krytyczna dla sukcesu gospodarki
Starzenie sie formacji
Bledy inwestora
Makroekonomiczna struktura gospodarki wplywa na przedsiebiorczosc
Sily wytworcze
System feudalny
Ekonomista to elastyczny zawod
Wyzwanie w prowadzeniu firmy
Jak kapital ludzki wplywa na ekonomie
Kiedy najlepiej zainwestowac
Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc
Informacja w biznesie
Funkcja azjatycka
Mentor w inwestycji
Dlaczego warto zainteresowac sie rynkiem Forex
Rozwoj planowy
Ekonomiczne zaleznosci spoleczne
Polska dyskontowa przedsiebiorczosc
Najwazniejszy w gospodarce jest bank centralny
Niezbedne do przetrwania ekonomiczne zaleznosci
Gdzie najczesciej pracuje ekonomisci
Podbicie nowego rynku wymaga badan
Zaufaj ekonomii
Specjalizacja prowadzi do rozwoju ekonomicznego
Tradycja
Przyjecie euro, a polityka monetarna NBP
Ekonomiczne zawilosci polskiej ekonomii
Podstawy ekonomii powinien znac kazdy
Wstep do Forex
Praktyka zarzadzania firma
Problem przejscia
Jak technologia wplywa na ekonomie
Jakie funkcje ma spelniac ekonomia
Czym jest ekonomia
Ekonomiczny konsument
Specjalisci od zarzadzania poszukiwani
Ekonomia jako nauka praktycznego gospodarowania
Jak korporacje wykorzystuja kryzys
Kiedy outsourcing naprawde dziala
Inwestowanie podstawowe opcje
Analiza techniczna i jej podstawowy zakres dzialania
Niekorzystne biznesowe prawo
Zycie na kredyt nieoplacalne
KonkretyzacjaTradycja

Wybór dokonywany świadomie może się opierać na tradycji, np.. rodzinnej czy środowiskowej, albo na rozumowaniu, na rozważeniu różnych wariantów zachowań i wybraniu jednego z nich przy zastosowaniu określonego kryterium. Podejmowanie decyzji gospodarczych to właśnie wybór dokonywany na podstawie określonych kryteriów. Do podjęcia decyzji gospodarczej niezbędne jest jednoznaczne określenie celów lub zadań, środków i metod danej działalności oraz sprecyzowanie kryteriów ocen i wyboru. Równocześnie muszą istnieć możliwości wyboru między celami (zadaniami) lub środkami czy metodami. Gdyby wszystkie te elementy były jednoznacznie zdeterminowane przez jakieś czynniki (materialne, organizacyjne czy inne) i nie byłoby możliwości żadnego wyboru, nie trzeba by podejmować żadnych decyzji gospodarczych, a więc nie byłoby też gospodarowania. Proces „zagospodarowania środków" miałby charakter techniczny, a nie ekonomiczny. (W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia z takim pozornym gospodarowaniem.) Cele gospodarowania czy konkretnych zachowań gospodarczych są bardzo różnorodne, zmieniają się w czasie i są powiązane ze sobą na zasadzie zbieżności, sprzeczności, równorządności bądź hierarchii. Zarówno sama treść tych celów jak i zależności między nimi kształtują się pod wpływem rozwoju sił wytwórczych, stosunków produkcji i nadbudowy. Chociaż ostatecznym celem działalności gospodarczej każdej społeczności i jednostki jest zaspokajanie potrzeb służące jej istnieniu i rozwojowi, cel ten jest konkretyzowany w różny sposób, a również cele cząstkowe, z których się składa, są różnie formułowane przez różne klasy, warstwy i grupy społeczne w różnych sferach działalności gospodarczej, w zależności od jej horyzontu czasowego itd.