Menu serwisu

Jak mozna solidnie zainwestowac pieniadze
Czy panstwo polskie niszczy fundamenty ekonomii
Kredyt jako podstawa nowoczesnej ekonomii
Wykorzystanie ekonomii w zyciu codziennym
Sposoby produkcji
Koszty alternatywne w ekonomii kluczowe dla rozwoju gospodarki
Dzien z zycia prawdziwego inwestora
Socjalizm
Wysokie koszty pracodawcy nigdy nie wplywaja pozytywnie na rynek pracy
Gdzie inwestowac, by stworzyc nadwyzke
Prawdy inwestycyjne
Jak najlepiej zagospodarowac nadwyzke finansowa
Zasady podatkowe podczas inwestowania
Najwazniejsze czynniki makroekonomiczne wplywajace na przedsiebiorstwo
Podejscie do oszczednosci
Jak rozwijac potencjal firmy
Niewolnictwo
Funkcje ekonomiczne realizowane przez panstwo
Literatura ekonomiczna
Jak zoptymalizowac finanse osobiste
Co jest najwazniejsze w rozwoju gospodarki
Realny majatek swiata jest nizszy od stanu posiadania pienieznego ludzkosci
Postawic na akcje, a moze obligacje
Skala gospodarowania
Zycie na kredycie krotkoterminowym prowadzi do bankructwa
Rownowaga domowego budzetu
Marksowska koncepcja
Czym jest pasywny dochod i jak go generowac w najlepszy sposob
Praktycznie sprawnosci inwestora
Zestawienie celow
Gospodarstwo domowe jako kluczowy podmiot ekonomii
Oszczednosci pracujace na gieldzie
Analiza struktury spolecznej
Na czym polega otoczenie konkurencyjne
Rola kredytu w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa
Galbraith

http://www.technical.pl/oferta/koła-pasowe-przekładnie-pasowe.html

Galbraith

Galbraith rzadko posługuje się pojęciem „kapitalizm" wyodrębnia jednak stadium kapitalizmu rynkowego i stadium pokapitalistyczne — „nowe państwo przemysłowe". W pierwszym dominuje prywatny kapitalista i kapitał indywidualny oraz akcyjny, w drugim zaś występuje już wysoko zorganizowany system przemysłowy z wielkimi korporacjami, w których władza przechodzi z rąk akcjonariuszy w ręce „technostruktury", t j. różnych kręgów pracowników, personelu nadzorczego i kierowniczego. Ta transformacja władzy jest, zdaniem Galbraitha, równoznaczna z zastąpieniem kapitalistycznego motywu zysku nową motywacją techno-struktury. Jest nią „adaptacja", tj. przekonanie, że służąc korporacji technostruktura najlepiej może godzić jej cele z własnymi, oraz „identyfikacja", polegająca na dobrowolnej zamianie własnych celów na pożądane cele organizacji, tzn. korporacji. Inne tendencje rozwojowe systemu przemysłowego wynikają ze wzrostu roli warstwy specjalistów wysokiej klasy i intelektualistów. Ewolucja ma się więc wyrażać w kolejnej transformacji władzy, którą przejmie stan pedagogów i naukowców, zdolny do kontroli systemu wychowawczego, badań, organizowania postępu technicznego i planowej organizacji, za którą Galbraith opowiada się w sposób zdecydowany. W swej koncepcji Galbraith pomija zasadnicze różnice ustrojowe we współczesnym świecie wynikające z odmiennych struktur ekonomicznych.