Menu serwisu

Jak mozna solidnie zainwestowac pieniadze
Czy panstwo polskie niszczy fundamenty ekonomii
Kredyt jako podstawa nowoczesnej ekonomii
Wykorzystanie ekonomii w zyciu codziennym
Sposoby produkcji
Koszty alternatywne w ekonomii kluczowe dla rozwoju gospodarki
Dzien z zycia prawdziwego inwestora
Socjalizm
Wysokie koszty pracodawcy nigdy nie wplywaja pozytywnie na rynek pracy
Gdzie inwestowac, by stworzyc nadwyzke
Prawdy inwestycyjne
Jak najlepiej zagospodarowac nadwyzke finansowa
Zasady podatkowe podczas inwestowania
Najwazniejsze czynniki makroekonomiczne wplywajace na przedsiebiorstwo
Podejscie do oszczednosci
Jak rozwijac potencjal firmy
Niewolnictwo
Funkcje ekonomiczne realizowane przez panstwo
Literatura ekonomiczna
Jak zoptymalizowac finanse osobiste
Co jest najwazniejsze w rozwoju gospodarki
Realny majatek swiata jest nizszy od stanu posiadania pienieznego ludzkosci
Postawic na akcje, a moze obligacje
Skala gospodarowania
Zycie na kredycie krotkoterminowym prowadzi do bankructwa
Rownowaga domowego budzetu
Marksowska koncepcja
Czym jest pasywny dochod i jak go generowac w najlepszy sposob
Praktycznie sprawnosci inwestora
Zestawienie celow
Gospodarstwo domowe jako kluczowy podmiot ekonomii
Oszczednosci pracujace na gieldzie
Analiza struktury spolecznej
Na czym polega otoczenie konkurencyjne
Rola kredytu w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa
GalbraithSocjalizm

Socjalizm w ujęciu modelowym jest systemem gospodarczym, w którym podstawowe środki produkcji są własnością ogólnospołeczną. Wskutek tego kształtowanie działań gospodarczych i ich koordynacja odbywają się w sposób świadomy i celowy za pomocą planowania w skali całej gospodarki i pod społeczną kontrolą. Nadrzędnym kryterium podziału wytworzonych produktów jest praca ludzka, a bezpośrednim motywem i celem działalności gospodarczej staje się zaspokajanie materialnych i duchowych potrzeb społeczeństwa. Na podstawie socjalistycznych stosunków produkcji, wolnych od antagonizmów poprzednich formacji, mają być, zgodnie z założeniami ustrojowymi socjalizmu wskazanymi w podanej wyżej wstępnej definicji, realizowane idee socjalistycznego kolektywizmu, spójności społecznej i sprawiedliwości. Przedstawione podstawowe kryteria socjalizmu jako docelowego systemu gospodarczego są w znacznym stopniu logiczną konsekwencją uspołecznienia własności. Rzeczywiste procesy formowania się socjalistycznego sposobu produkcji mogą przybierać rozmaite kształty w różnych krajach i okresach, mogą się charakteryzować zróżnicowanym tempem i zakresem uspołecznienia zależnie od warunków ekonomicznych, społecznych i kulturowych, a także od samej interpretacji własności społecznej jako własności ogólnonarodowej. Jest ona rezultatem pełnego sprzeczności procesu historycznego i kształtuje się w trakcie bardziej lub mniej długotrwałych przeobrażeń.