Menu serwisu

Jak mozna solidnie zainwestowac pieniadze
Czy panstwo polskie niszczy fundamenty ekonomii
Kredyt jako podstawa nowoczesnej ekonomii
Wykorzystanie ekonomii w zyciu codziennym
Sposoby produkcji
Koszty alternatywne w ekonomii kluczowe dla rozwoju gospodarki
Dzien z zycia prawdziwego inwestora
Socjalizm
Wysokie koszty pracodawcy nigdy nie wplywaja pozytywnie na rynek pracy
Gdzie inwestowac, by stworzyc nadwyzke
Prawdy inwestycyjne
Jak najlepiej zagospodarowac nadwyzke finansowa
Zasady podatkowe podczas inwestowania
Najwazniejsze czynniki makroekonomiczne wplywajace na przedsiebiorstwo
Podejscie do oszczednosci
Jak rozwijac potencjal firmy
Niewolnictwo
Funkcje ekonomiczne realizowane przez panstwo
Literatura ekonomiczna
Jak zoptymalizowac finanse osobiste
Co jest najwazniejsze w rozwoju gospodarki
Realny majatek swiata jest nizszy od stanu posiadania pienieznego ludzkosci
Postawic na akcje, a moze obligacje
Skala gospodarowania
Zycie na kredycie krotkoterminowym prowadzi do bankructwa
Rownowaga domowego budzetu
Marksowska koncepcja
Czym jest pasywny dochod i jak go generowac w najlepszy sposob
Praktycznie sprawnosci inwestora
Zestawienie celow
Gospodarstwo domowe jako kluczowy podmiot ekonomii
Oszczednosci pracujace na gieldzie
Analiza struktury spolecznej
Na czym polega otoczenie konkurencyjne
Rola kredytu w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa
Galbraith

darmowe nowe chwilówki na rynku na blog.pozyczkabez.pl

Zestawienie celow

Zestawienie celów i różnych dostępnych kombinacji środków służących ich realizacji daje pewną liczbę rozwiązań wariantowych: osiągania tego samego celu różnymi drogami i za pomocą różnych środków lub wykorzystania tych samych środków do osiągania różnych celów. Podjęcie decyzji, a więc dokonanie wyboru, wymaga przyjęcia jakiegoś kryterium. Można wyodrębnić pewne kryteria ogólne, charakterystyczne dla danych podmiotów gospodarczych, oraz kryteria szczegółowe, odnoszące się do danych typów czy przedmiotów decyzji. Z innego punktu widzenia można wyróżnić kryteria czysto ekonomiczne, wynikające z wymagań praw ekonomicznych, oraz kryteria pozaekonomiczne, związane głównie z celami pozagospodarczymi oraz z uznawanymi przez dane podmioty systemami wartości społecznych, etycznych i innych. Za najogólniejsze i najpowszechniejsze kryterium wyboru ekonomicznego uznaje się jego zgodność z zasadą racjonalnego gospodarowania, o której była mowa w rozdziale I. Jest to zasada „kierunkowa" czy jakościowej która w praktyce wymaga dalszej konkretyzacji, porównywania efektów (celów) między sobą, środków między sobą i wreszcie efektów (celów) z środkami. Jeśli cele i środki są wymierne i można je wyrazić ilościowo, to u podstaw decyzji gospodarczej opartej na zasadzie racjonalnego gospodarowania leży rachunek ekonomiczny. Ze szczególnego rodzaju rachunkiem ekonomicznym mamy do czynienia wtedy, kiedy cele i środki wprawdzie nie są wymierne, ale można je uporządkować na pewnej skali wielkości.