Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

złocenie galwaniczne
regeneracja armatury przemysłowej
www.eko-sanit.pl/wentylacja_klimatyzacja_wentylacja/index/index/cid/0/scid/1

Ewolucja gospodarki

Ewolucja gospodarki prowadzi od gospodarki żywiołowej do gospodarki regulowanej, jakkolwiek tempo tych przemian jest bardzo nierównomierne w czasie i przestrzeni., a charakter zmian bardzo zróżnicowany w zależności od poziomu rozwoju sił wytwórczych, od typu stosunków produkcji, od charakteru nadbudowy, od konkretnej sytuacji gospodarczej. Koncentracja produkcji i centralizacja dyspozycji gospodarczej w skali mezo wywołuje procesy regulacji z tego szczebla. Szczególne sytuacje zewnętrzne (wojny, blokady) oraz wewnętrzne (kryzysy, klęski żywiołowe, konflikty społeczne) sprzyjają, zwłaszcza w XX w, przekształceniu liberalnej (żywiołowej) gospodarki narodowej w gospodarkę w mniejszym lub większym stopniu regulowaną, na stałe lub na pewien czas. W socjalizmie, dzięki uspołecznieniu podstawowych środków produkcji i podporządkowaniu gospodarki narodowej wspólnym celom społecznym, stała się ona gospodarką planową, wszechstronnie regulowaną we wszystkich ważnych ogniwach. Podstawowe znaczenie ma regulacja gospodarki socjalistycznej ze szczebla centralnego. Może się ona dokonywać w formie bezpośredniej i wtedy wymaga silnej centralizacji i rozbudowanej hierarchicznie organizacyjnej struktury gospodarki.
krawędziarka do blach serwis piecyków gazowych lublin