Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomiiFormacja kapitelistyczna

Formacja kapitalistyczna rozwija się stadialnie. Stadia (fazy) rozwoju kapitalizmu wynikają z procesów zachodzących w obrębie tego sposobu produkcji. W europejskich krajach kapitalistycznych i w Stanach Zjednoczonych gwałtowne przyspieszenie rozwoju sił wytwórczych, zwłaszcza od ostatniej ćwierci XIX w., wywołuje wyraźne zmiany w strukturze własności i w całości stosunków produkcji. Zachodzą charakterystyczne procesy rozwiązywania sprzeczności (między wszechstronnie rozwijającymi się siłami wytwórczymi a pozostającymi w tyle stosunkami produkcji) przede wszystkim w obrębie własności kapitalistycznej. Stopniowo tracą dominującą pozycję prywatne przedsiębiorstwa kapitalistyczne będące własnością jednostki lub rodziny. Do prowadzenia przedsiębiorstw w stosunkowo nieskomplikowanych gałęziach (np. przemysł tekstylny, włókienniczy, obuwniczy) wystarczały zarówno kapitały prywatne jak i organizacyjne kwalifikacje właścicieli. Ale wraz z tzw. drugą rewolucją przemysłową, z pojawieniem się nowych surowców i źródeł energii, a przede wszystkim wraz z zasadniczym postępem w technice produkcji i wzrostem jej skali do prowadzenia przedsiębiorstwa nie wystarczają już ani kapitały prywatne, ani możliwości organizacyjne ich właścicieli. Stosunki produkcji szybko przystosowują się jednak do nowych potrzeb.