Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

krawędziarki
http://znakowanielaserem.eu
Monobloki

Formacja kapitelistyczna

Formacja kapitalistyczna rozwija się stadialnie. Stadia (fazy) rozwoju kapitalizmu wynikają z procesów zachodzących w obrębie tego sposobu produkcji. W europejskich krajach kapitalistycznych i w Stanach Zjednoczonych gwałtowne przyspieszenie rozwoju sił wytwórczych, zwłaszcza od ostatniej ćwierci XIX w., wywołuje wyraźne zmiany w strukturze własności i w całości stosunków produkcji. Zachodzą charakterystyczne procesy rozwiązywania sprzeczności (między wszechstronnie rozwijającymi się siłami wytwórczymi a pozostającymi w tyle stosunkami produkcji) przede wszystkim w obrębie własności kapitalistycznej. Stopniowo tracą dominującą pozycję prywatne przedsiębiorstwa kapitalistyczne będące własnością jednostki lub rodziny. Do prowadzenia przedsiębiorstw w stosunkowo nieskomplikowanych gałęziach (np. przemysł tekstylny, włókienniczy, obuwniczy) wystarczały zarówno kapitały prywatne jak i organizacyjne kwalifikacje właścicieli. Ale wraz z tzw. drugą rewolucją przemysłową, z pojawieniem się nowych surowców i źródeł energii, a przede wszystkim wraz z zasadniczym postępem w technice produkcji i wzrostem jej skali do prowadzenia przedsiębiorstwa nie wystarczają już ani kapitały prywatne, ani możliwości organizacyjne ich właścicieli. Stosunki produkcji szybko przystosowują się jednak do nowych potrzeb.
włóknina filtracyjna