Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

Ulotki Składane

Gospodarka towarowa

Rozpowszechnianie się gospodarki towarowej, której cele i treści spo-łeczno-ekonomiczne zasadniczo się zmieniają w kolejnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, nie likwiduje w pełni gospodarki naturalnej. Występuje ona nadal także w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo w formie samozaopatrzenia, zwłaszcza w gospodarce rolnej; wielką rolę odgrywa w funkcjonowaniu gospodarstw domowych (samoobsługa i częściowo samozaopatrzenie). Obserwuje się także zwiększanie roli gospodarki naturalnej w szczególnych warunkach gospodarczych (kryzysy, wojny) lub społecznych (wdrażanie określonych wzorców konsumpcji przez świadczenia w naturze). Gospodarować można albo w większej izolacji od innych, albo w ścisłej i rozwiniętej współpracy z nimi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą, w drugim zaś z gospodarką otwartą, przy czym określenia te dotyczą zwykle skali makro, a więc gospodarki narodowej jako całości. Otwartość gospodarki, wynikająca z międzynarodowego podziału pracy, może przynosić znaczne korzyści jej i jej kontrahentom ze względu na różne w różnych krajach możliwości produkcji i jej koszty. Warunkiem osiągania takich korzyści jest równorzędność (równość) partnerów stosunków wymiennych.