Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

Ulotki Składane

Gospodarka towarowa

Rozpowszechnianie się gospodarki towarowej, której cele i treści spo-łeczno-ekonomiczne zasadniczo się zmieniają w kolejnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, nie likwiduje w pełni gospodarki naturalnej. Występuje ona nadal także w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo w formie samozaopatrzenia, zwłaszcza w gospodarce rolnej; wielką rolę odgrywa w funkcjonowaniu gospodarstw domowych (samoobsługa i częściowo samozaopatrzenie). Obserwuje się także zwiększanie roli gospodarki naturalnej w szczególnych warunkach gospodarczych (kryzysy, wojny) lub społecznych (wdrażanie określonych wzorców konsumpcji przez świadczenia w naturze). Gospodarować można albo w większej izolacji od innych, albo w ścisłej i rozwiniętej współpracy z nimi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą, w drugim zaś z gospodarką otwartą, przy czym określenia te dotyczą zwykle skali makro, a więc gospodarki narodowej jako całości. Otwartość gospodarki, wynikająca z międzynarodowego podziału pracy, może przynosić znaczne korzyści jej i jej kontrahentom ze względu na różne w różnych krajach możliwości produkcji i jej koszty. Warunkiem osiągania takich korzyści jest równorzędność (równość) partnerów stosunków wymiennych.