Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomiiGospodarka u podstaw

U podstaw rozróżniania gospodarki naturalnej i gospodarki towarowej leży forma, w jakiej odbywa się działalność gospodarcza i okrężny ruch produktu. Wchodzą tu także w grę odmienności bezpośrednich celów działalności podmiotów gospodarujących w obu tych typach gospodarki oraz charakter więzi łączących je z innymi podmiotami. Gospodarka naturalna, istniejąca głównie na niższych etapach rozwoju społeczeństw, jest nastawiona przede wszystkim na bezpośrednie zaspokajanie własnych potrzeb wytwórców. Wytwarzane (a jeszcze wcześniej zbierane) dobra i usługi zaspokajają potrzeby produkcyjne i konsumpcyjne wytwórcy i wspólnoty, w której żyje (rodziny, plemienia), lub właściciela środków produkcji, któremu wytwórca podlega (pana niewolników czy feudała), nie przechodząc przez żadne ogniwa pośredniczące. Mówi się więc o samozaopatrzeniu wytwórców oraz (w późniejszych okresach) o ich świadczeniach w naturze na rzecz innych grup społecznych. W tych warunkach wielkość i struktura produkcji przystosowuje się do potrzeb jej wytwórców. Gospodarka towarowa w okresie swego powstawania (tzw. gospodarka towarowa prosta) ma podobne cele jak gospodarka naturalna.