Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycjiGospodarka u podstaw

U podstaw rozróżniania gospodarki naturalnej i gospodarki towarowej leży forma, w jakiej odbywa się działalność gospodarcza i okrężny ruch produktu. Wchodzą tu także w grę odmienności bezpośrednich celów działalności podmiotów gospodarujących w obu tych typach gospodarki oraz charakter więzi łączących je z innymi podmiotami. Gospodarka naturalna, istniejąca głównie na niższych etapach rozwoju społeczeństw, jest nastawiona przede wszystkim na bezpośrednie zaspokajanie własnych potrzeb wytwórców. Wytwarzane (a jeszcze wcześniej zbierane) dobra i usługi zaspokajają potrzeby produkcyjne i konsumpcyjne wytwórcy i wspólnoty, w której żyje (rodziny, plemienia), lub właściciela środków produkcji, któremu wytwórca podlega (pana niewolników czy feudała), nie przechodząc przez żadne ogniwa pośredniczące. Mówi się więc o samozaopatrzeniu wytwórców oraz (w późniejszych okresach) o ich świadczeniach w naturze na rzecz innych grup społecznych. W tych warunkach wielkość i struktura produkcji przystosowuje się do potrzeb jej wytwórców. Gospodarka towarowa w okresie swego powstawania (tzw. gospodarka towarowa prosta) ma podobne cele jak gospodarka naturalna.