Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

odszukaj total productive maintenance na stronie 4results.pl

Problem globalnego kryzysu finansowego

Kryzysy w cyklu koniunkturalnym występują z bardzo regularną częstotliwością. Przyjmuje się, że problemy makroekonomiczne pojawiają się praktycznie zawsze w formacie mikro. Uzasadnieniem może być kryzys z lat 2008/2009, kiedy ludzie przerazili się gwałtownym upadkiem rynku nieruchomości. Dlaczego się pojawiają? Najczęstszą przyczyną są zbyt wysoki poziom kredytowania w gospodarce oraz wysokie stopy procentowe, które uniemożliwiają najbiedniejszym grupom społecznym spłacanie zobowiązań. Problem kryzysu nie jest nim jednak dla inwestorów indywidualnych, którzy wyszukują wręcz okazji do zainwestowania w aktywa tracące dynamicznie na wartości. Najlepszym do tego miejscem jest oczywiście Giełda Papierów Wartościowych. Obserwuj informacje i analizy „kryzysowe” za pośrednictwem rzetelnych instytucji tzn. Narodowego Banku Polskiego, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tylko w tych miejscach rzetelnie zapoznasz się z przyczynami oraz ewentualnymi jakościowymi rozwiązaniami kłopotów gospodarki światowej. Na tej podstawie podejmiesz też ciekawe decyzje inwestycyjne. Podsumowując, kryzysy na poziomie mikroekonomicznym rodzą się praktycznie codziennie. Mają jednak z zasady proste rozwiązania. Makroekonomiczne, negatywne przekształcenia generują natomiast wielkie problemy społeczne. Wystarczy podać w tym momencie przykład Grecji zmagającej się z problemem wielkiego długu.