Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycjiProblem globalnego kryzysu finansowego

Kryzysy w cyklu koniunkturalnym występują z bardzo regularną częstotliwością. Przyjmuje się, że problemy makroekonomiczne pojawiają się praktycznie zawsze w formacie mikro. Uzasadnieniem może być kryzys z lat 2008/2009, kiedy ludzie przerazili się gwałtownym upadkiem rynku nieruchomości. Dlaczego się pojawiają? Najczęstszą przyczyną są zbyt wysoki poziom kredytowania w gospodarce oraz wysokie stopy procentowe, które uniemożliwiają najbiedniejszym grupom społecznym spłacanie zobowiązań. Problem kryzysu nie jest nim jednak dla inwestorów indywidualnych, którzy wyszukują wręcz okazji do zainwestowania w aktywa tracące dynamicznie na wartości. Najlepszym do tego miejscem jest oczywiście Giełda Papierów Wartościowych. Obserwuj informacje i analizy „kryzysowe” za pośrednictwem rzetelnych instytucji tzn. Narodowego Banku Polskiego, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tylko w tych miejscach rzetelnie zapoznasz się z przyczynami oraz ewentualnymi jakościowymi rozwiązaniami kłopotów gospodarki światowej. Na tej podstawie podejmiesz też ciekawe decyzje inwestycyjne. Podsumowując, kryzysy na poziomie mikroekonomicznym rodzą się praktycznie codziennie. Mają jednak z zasady proste rozwiązania. Makroekonomiczne, negatywne przekształcenia generują natomiast wielkie problemy społeczne. Wystarczy podać w tym momencie przykład Grecji zmagającej się z problemem wielkiego długu.