Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

regeneracja turbosprężarek Katowice Załęska 1
Wydajny filtr powietrza do mieszkania IQAir
http://magielek-rfid.com/pl/technologia-uhf-rfid/

Produkcja towarowa

Prosta produkcja towarowa, nazywana też produkcją drobnotowarową, polega na pracy na własnej ziemi w rolnictwie lub za pomocą własnych narzędzi w rzemiośle. Ten uboczny, ale odgrywający ważną rolę sposób produkcji występuje w kolejnych epokach, poczynając od starożytności, i jest dobrze znany również w naszych czasach. Przykład własności ziemi może być ilustracją różnic między własnością drobnotowarową, feudalną i kapitalistyczną, świadczących o tym, że ta sama kategoria ma inne znaczenie i spełnia inne funkcje zależnie od tego, w jakiej występuje formacji. Kapitalistyczna własność ziemi jest zarówno w formie jak i w treści inną własnością, odmienna od drobnej własności chłopskiej, ale też od wielkiej własności feudalnej. Przekształcenie własności feudalnej w kapitalistyczną wymaga, aby ziemia była wciągnięta w ruch własności prywatnej i stała się towarem, żeby znikł wszelki osobisty stosunek właściciela do jego własności i żeby stała się ona tylko rzeczowym materialnym bogactwem. Feudalnego seniora łączy z ziemią i uprawiającymi ją poddanymi ludźmi nie nagi interes materialny, ale złożony kompleks stosunków wyzysku, władzy politycznej, poddaństwa, tradycji, nawyków, emocji, opieki i szacunku7. Jak to trafnie zauważył dalej Marks, feudał ze swym. dziedzicznym lennem pozostaje w „małżeństwie z ziemią dla honoru", Dla kapitalisty jest to. „małżeństwo z wyrachowania".
tokarki cnc