Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

Wydajny filtr powietrza do mieszkania IQAir
http://magielek-rfid.com/pl/technologia-uhf-rfid/

Produkcja towarowa

Prosta produkcja towarowa, nazywana też produkcją drobnotowarową, polega na pracy na własnej ziemi w rolnictwie lub za pomocą własnych narzędzi w rzemiośle. Ten uboczny, ale odgrywający ważną rolę sposób produkcji występuje w kolejnych epokach, poczynając od starożytności, i jest dobrze znany również w naszych czasach. Przykład własności ziemi może być ilustracją różnic między własnością drobnotowarową, feudalną i kapitalistyczną, świadczących o tym, że ta sama kategoria ma inne znaczenie i spełnia inne funkcje zależnie od tego, w jakiej występuje formacji. Kapitalistyczna własność ziemi jest zarówno w formie jak i w treści inną własnością, odmienna od drobnej własności chłopskiej, ale też od wielkiej własności feudalnej. Przekształcenie własności feudalnej w kapitalistyczną wymaga, aby ziemia była wciągnięta w ruch własności prywatnej i stała się towarem, żeby znikł wszelki osobisty stosunek właściciela do jego własności i żeby stała się ona tylko rzeczowym materialnym bogactwem. Feudalnego seniora łączy z ziemią i uprawiającymi ją poddanymi ludźmi nie nagi interes materialny, ale złożony kompleks stosunków wyzysku, władzy politycznej, poddaństwa, tradycji, nawyków, emocji, opieki i szacunku7. Jak to trafnie zauważył dalej Marks, feudał ze swym. dziedzicznym lennem pozostaje w „małżeństwie z ziemią dla honoru", Dla kapitalisty jest to. „małżeństwo z wyrachowania".