Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

prowadzenie pełnej księgowości w krakowie

Srodki gospodarowania

Jak już wspomniano, środki i metody gospodarowania są w danym czasie i przestrzeni ograniczone przez poziom rozwoju sił wytwórczych, przez istniejące zasoby oraz przez stan organizacji gospodarki, wiedzy technicznej i ekonomicznej. Możliwość pełnego ich wykorzystywania zależy także od inicjatywy i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych oraz od stopnia zharmonizowania ich działań odcinkowych. Środki te mogą być niezależne albo powiązane między sobą na zasadzie komplementarności (uzupełniania się) bądź substytucyjności (zastępowania). Charakter tych relacji także się zmienia, przede wszystkim pod wpływem postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego. Bardzo istotną cechą środków gospodarowania jest zakres możliwości ich stosowania. Mogą być one przydatne do osiągania albo wielu celów, albo jednego i w zależności od tego liczba wariantów decyzji gospodarczych może być większa lub mniejsza. Wielkość i struktura środków i metod gospodarowania będących przesłankami decyzji podmiotów gospodarczych zależą nie tylko od stanu gospodarki narodowej jako całości, ale i od zakresu (skali) działania danego podmiotu oraz od jego sytuacji. Decyduje to o dostępności danych środków i metod dla tego podmiotu. Ogólnie można stwierdzić, że dostępność ta rośnie wraz ze skalą gospodarowania (jednostka, zespół, dziedzina gospodarowania, gospodarka narodowa) oraz w miarę osiągania coraz wyższej pozycji w hierarchicznej organizacji gospodarki. Jest to jedna z przyczyn koncentracji działalności gospodarczej, zwłaszcza produkcji, oraz centralizacji dyspozycji gospodarczej.