Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

naprawa piecyków gazowych Warszawa

Teoria przejscia

Teoria przejścia nasuwa pewne kwestie metodologiczne związane z pojęciami rozwoju i postępu. Nie są one równoznaczne. Rozwój nie ma charakteru linearnego, nie musi polegać na wznoszeniu się od f orni niższych do wyższych. Rozwój jest procesem zmian, procesem przechodzenia od jednych form do innych, Me znaczy to, że nowe formy oznaczają zawsze postęp w stosunku do poprzednich. Postęp w jednych dziedzinach musi być nierzadko okupiony regresem w innych, co tylko dowodzi wielkiej złożoności struktur społeczno-ekonomicznych. Za postęp trzeba więc często płacić utratą jakichś wartości. Wielopostaciowość zjawisk życia społecznego i gospodarczego nie mieści się w schemacie linearnego pojmowania rozwoju świata, utożsamianego zawsze, w każdej fazie, z postępem. Rodzący się kapitalizm przyniósł potężne impulsy rozwoju i postępu w dziedzinie techniki, organizacji, wydajności, a zarazem rozwinięty wyzysk i formy wyobcowania, o których nie śniło się ludziom epoki feudalizmu. Średniowieczny rzemieślnik w dziele swojej pracy dostrzegał cząstkę swej osobowości, pomysłowości, kunsztu. Natomiast robotnik kapitalistyczny odnosi się do aktu produkcji jako do działalności obcej i podobnie traktuje rezultat swojej pracy ginący w anonimowym świecie towarów. Socjalizm wysuwa na pierwszy plan społeczne cele rozwoju. Społeczne priorytety osłabiają jednak siłę działania czynników efektywnościowych. Jest to sprzeczność wynikająca z przyjętej hierarchii celów.