Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji

wynajem autokarów

Uspolecznienie

Uspołecznienie jest procesem, a nie jednorazowym aktem polegającym na formalnoprawnym przejęciu środków produkcji na własność państwa. Nacjonalizacja jest punktem wyjścia tego procesu, który ma prowadzić do realnego uspołecznienia polegającego na tym, że rzeczywistym podmiotem własności staje się społeczeństwo. Oznacza to m. in., że usytuowanie pracowników w produkcji społecznej wynika z ich udziału nie tylko w wytwarzaniu, lecz również w podziale, zarządzaniu i kontroli. Jest to warunek identyfikacji wytwórców i wszystkich uczestników społecznego procesu produkcji z funkcją współwłaścicieli oraz niezbędny warunek wszechstronnego rozwoju jednostek. Przechodzenie do wyższego stadium formacji socjalistycznej, do komunizmu, również odbywa się fazowo. W okresie przejścia mogą występować zróżnicowane struktury własności - - własność państwowa (ogólnonarodowa), własność spółdzielcza (z możliwym udziałem form poprzedzających ją, jak np. własność drobnotowarowa). Również inne procesy przeobrażeń, którym towarzyszą sprzeczności wewnętrzne i zewnętrzne, wiążą się ze zróżnicowanym i zmiennym tempem rozwoju i zróżnicowanymi metodami rozwijania elementów socjalistycznej spójności społecznej, świadomości, form instytucjonalnych, politycznych i prawnych. Są to więc procesy wieloliniowe, kształtujące się pod wpływem czynników społeczno-kulturowyeh, historii, tradycji, a także pod bardzo wyraźnym wpływem sił wytwórczych, ich struktury i ogólnego poziomu.