Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

wynajem autokarów

Uspolecznienie

Uspołecznienie jest procesem, a nie jednorazowym aktem polegającym na formalnoprawnym przejęciu środków produkcji na własność państwa. Nacjonalizacja jest punktem wyjścia tego procesu, który ma prowadzić do realnego uspołecznienia polegającego na tym, że rzeczywistym podmiotem własności staje się społeczeństwo. Oznacza to m. in., że usytuowanie pracowników w produkcji społecznej wynika z ich udziału nie tylko w wytwarzaniu, lecz również w podziale, zarządzaniu i kontroli. Jest to warunek identyfikacji wytwórców i wszystkich uczestników społecznego procesu produkcji z funkcją współwłaścicieli oraz niezbędny warunek wszechstronnego rozwoju jednostek. Przechodzenie do wyższego stadium formacji socjalistycznej, do komunizmu, również odbywa się fazowo. W okresie przejścia mogą występować zróżnicowane struktury własności - - własność państwowa (ogólnonarodowa), własność spółdzielcza (z możliwym udziałem form poprzedzających ją, jak np. własność drobnotowarowa). Również inne procesy przeobrażeń, którym towarzyszą sprzeczności wewnętrzne i zewnętrzne, wiążą się ze zróżnicowanym i zmiennym tempem rozwoju i zróżnicowanymi metodami rozwijania elementów socjalistycznej spójności społecznej, świadomości, form instytucjonalnych, politycznych i prawnych. Są to więc procesy wieloliniowe, kształtujące się pod wpływem czynników społeczno-kulturowyeh, historii, tradycji, a także pod bardzo wyraźnym wpływem sił wytwórczych, ich struktury i ogólnego poziomu.