Ekonomia - Kapitalizm

Ekonomia - Socjalizm

Analiza struktury spolecznej

Galbraith

Literatura ekonomiczna

Marksowska koncepcja

Niewolnictwo

Skala gospodarowania

Socjalizm

Sposoby produkcji

Zestawienie celow

Funkcja azjatycka

Ekonomia - Ewolucja gospodarki

Ewolucja gospodarki

Formacja kapitelistyczna

Gospodarka towarowa

Gospodarka u podstaw

Gospodarowanie

Produkcja towarowa

Srodki gospodarowania

Teoria przejscia

Uspolecznienie

Kapitalizm

Konkretyzacja

Problem przejscia

Rozwoj planowy

Sily wytworcze

Starzenie sie formacji

System feudalny

Tradycja